Jeśli przeczytałeś nasz poprzedni artykuł o projekcie Cued Speech Europa, wiesz już, z jakimi wyzwaniami spotykają się w szkole uczniowie niesłyszący. Wiesz również, że jedną z możliwych form dostosowań do potrzeb takich uczniów może być Cued Speech. Przyjrzyjmy się historii tego systemu komunikacji i jego zaletom.

Historia

System Cued Speech został wynaleziony w roku 1966 w Stanach Zjednoczonych przez dr R. Orina Cornetta. Cornett był wykładowcą akademickim, a następnie dyrektorem ds. edukacji wyższej w amerykańskim ministerstwie edukacji. Jego zainteresowanie sposobami wspomagania osób niedosłyszących wyrosło z obserwacji, że uczniowie tacy doświadczają większych trudności przy czytaniu, niż ich słyszący koledzy. Mając na celu zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji, Cornett przeanalizował istniejące dotąd dostosowania do potrzeb uczniów z ubytkiem słuchu. Badanie wykazało, że wszystkie osoby niesłyszące i słabosłyszące nie używały języka migowego, a systemy literowania palcami nie nadążały za tempem języka mówionego.

dr R. Orin Cornett

W języku angielskim czytanie z warg gwarantuje zrozumienie niewielkiej części wypowiedzi (około 30-40%), co stanowi duże wyzwanie dla dzieci z upośledzeniem słuchu, zwłaszcza gdy rodzą się one w rodzinach słyszących. Trudności te mogą często skutkować niskimi umiejętnościami językowymi także w życiu dorosłym. Niższy poziom języka ojczystego ogranicza z kolei umiejętności czytania z ruchu warg, ponieważ czytający nie potrafi zidentyfikować artykułowanych dźwięków. Widzimy zatem jak istotny i nawracający charakter ma ten problem w życiu osób z ubytkiem słuchu. Ponieważ osoby takie w dużej mierze polegają na czytaniu z ruchu warg, Cornett zaproponował system, w którym wizualne “wskazówki” [ang.: cues] /fonogesty podkreślałyby różnicę między dźwiękami wytwarzanymi przy takim samym układzie ust. Cornett stworzył układ kształtów dłoni reprezentujących spółgłoski i szereg pozycji dłoni wokół twarzy odpowiadających samogłoskom.

Zalety

Cued Speech posiada wiele zalet dla osób z ubytkiem słuchu. W zakresie umiejętności receptywnych pierwszą z nich jest oczywiście wspomaganie rozumienia języka mówionego i poprawa umiejętności czytania z ruchu warg, co zwiększa płynność w rozumieniu języka.

Drugą zaletą jest lepsze przyswajanie języka. Zaobserwowano, że poprawa umiejętności receptywnych wpływa na rozwój morfosyntaktyczny, co prowadzi do lepszego zrozumienia i używania struktur języka przez osoby mające kontakt z Cued Speech.

Ponadto, ogólna poprawa przyswajania języka przez osoby z ubytkiem słuchu wykazała poprawę ich leksyki, ortografii i umiejętności czytania. Dzięki postępom w tym zakresie osoby niesłyszące i słabosłyszące mają lepszy dostęp zarówno do języka mówionego, jak i pisanego, co ułatwia im życie społeczne i włączenie do głównego nurtu edukacji.

Wszystkie te zalety okazały się jeszcze istotniejsze w przypadku dzieci, które przez dłuższy czas miały kontakt z Cued Speech, zwłaszcza gdy system ten był stosowany jako uzupełnienie implantów ślimakowych. Wczesna i dostosowana do potrzeb opieka nad dziećmi z ubytkiem słuchu okazała się skuteczna w rozwiązywaniu trudności, z jakimi borykają się dzieci niesłyszące i słabosłyszące zarówno w życiu społecznym, jak i obszarze edukacji.

PROJEKT

Partnerzy projektu pracują obecnie nad opracowaniem dwóch darmowych modułów MOOC dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, ich wychowawców i rodzin. Pierwszy moduł poświęcony jest stosowaniu fonogestów, czyli aktywnemu używaniu Cued Speech podczas mówienia, podczas gdy drugi dotyczy czytania fonogestów i będzie ukierunkowany w większym stopniu na osoby z dysfunkcją słuchu.

Nie przegap ogłoszenia o rozpoczęciu kursu MOOC! Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o projekcie, śledź nas na mediach społecznościowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *