Przejdź do treści

Moduł warsztatowy – odczytywanie mowy z fonogestami

Online Training Module – Cue reading part

W tym module warsztatowym przedstawiono, jak “słuchać” wizualnie, czyli odczytywać mowę przekazywaną z wykorzystaniem fonogestów. Warsztaty odpowiadają na potrzeby tych użytkowników, którzy umieją mówić z fonogestami, ale chcieliby poprawić swoje umiejętności w zakresie odczytywania mowy fonogestowej. Warsztat obejmuje następujące zagadnienia: ćwiczenie podstawowych umiejętności odczytywania mowy z ust oraz posługiwania się Międzynarodowym Alfabetem Fonetycznym lub transkrypcją slawistyczną. W czasie warsztatu zaproponowane zostaną także ćwiczenia – na różnych poziomach trudności – z umiejętności odczytywania mowy z fonogestami, z wykorzystaniem filmów, grafik oraz szeregu ćwiczeń.