Przejdź do treści

Cued Speech Europa

Szacuje się, że osób niesłyszących i słabosłyszących na świecie jest około 466 milionów, zatem problem ten nie jest marginalny. W kontekście problematyki osób ze specjalnymi potrzebami zapobieganie wykluczeniu społecznemu i tworzenie wspólnot komunikacyjnych to w dzisiejszych czasach priorytetowe zadanie całego społeczeństwa. Dzieci i młodzież z uszkodzeniami słuchu są w dzisiejszych czasach uczniami nie tylko placówek specjalnych, ale także integracyjnych i ogólnodostępnych. Nauczyciele, terapeuci oraz inni specjaliści pracujący z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi potrzebują wsparcia w zakresie kompetencji oraz umiejętności, szczególnie komunikacyjnych, by zaspokajać indywidualne potrzeby swoich uczniów. To sytuacja ma swoje odzwierciedlenie w całej UE.

Projekt CUED SPEECH EUROPA ma na celu promocję metody wspierającej rozwój słuchowo-językowy w fonicznych językach narodowych: francuskim, polskim i włoskim. Od wielu dziesięcioleci adaptacje Cued Speech służą poprawie włączenia osób niesłyszących i słabosłyszących do uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawie jakości edukacji we wszystkich typach placówek. Bardzo ważne jest ukazanie korzyści ze stosowania tej metody. Cued Speech jest bardzo prostą techniką, która powstała, by wspomagać osoby z uszkodzeniami słuchu, które mimo coraz doskonalszych protez i wczesnej rehabilitacji mają trudności w dostępie do języka. CS w przystępny i precyzyjny sposób pozwala na komunikowanie się osób słyszących, rodziców, przyjaciół, terapeutów, logopedów i nauczycieli z niesłyszącymi.

W ramach projektu powstaną następujące zasoby:

Partnerzy: