Przejdź do treści

(ALPC Belgique) zostało założone w 1984 roku. Jego celem jest rozwijanie i promowanie francuskiej wersji Cued Speech (mowy fonogestowej, LfPC). Główne cele ALPC Belgia to rozpowszechnianie informacji o fonogestach oraz kształcenie w zakresie stosowania tej metody.

Osoby, które szkolimy i informujemy o tej metodzie dzielą się na trzy kategorie: sa to profesjonaliści, rodzice i bliscy przyjaciele  dzieci niesłyszących/słabosłyszących oraz studenci logopedii. 
Głównym celem naszych działań jest oferowanie szkoleń z zakresu LfPC na czterech poziomach zaawansowania. Kursy odbywają się głównie w weekendy. Organizujemy również szkolenia dostosowane do potrzeb osób je zamawiających, zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie wideokonferencji, oraz tygodniowe szkoły letnie. 

Organizowane są także stoiska informacyjne na konkretnych imprezach w różnych miejscach – np. na Targach Głuchoty i Terapii Mowy, Światowym Dniu Głuchych. Jesteśmy także zapraszani przez szkoły specjalne, wielospecjalistyczne i ogólnodostępne centra edukacyjne itp.
Zapewniamy transliterację (LfPC cueing) wystawianych spektakli oraz wspieramy studentów logopedii przy pisaniu prac końcowych.

W przeszłości sami organizowaliśmy międzynarodowe kongresy, bierzemy także  udział w zajęciach uniwersyteckich.

Kwartalny biuletyn informacyjny „Le Petit Codeur” umożliwia nam utrzymywanie kontaktu z wszystkimi osobami zainteresowanymi LfPC.

Niektóre zaległe numery można pobrać z naszej strony internetowej www.lpcbelgique.be.

Mamy też stronę na Facebooku @alpcbelgique, konto na Instagramie alpcbelgiqueasbl i twitterze @AlpcAsbl

WEBSITEwww.lpcbelgique.be
OSOBA KONTAKTOWA: Sophie De Bock
E-MAIL: secretariat@lpcbelgique.be
FACEBOOK@alpcbelgique
INSTAGRAMalpcbelgiqueasbl
TWITTERAlpcAsbl

Logopsychcom – centrum innowacji edukacyjnych, które tworzy i wykorzystuje alternatywne metody i narzędzia (zarówno cyfrowe jak I tradycyjne), aby wspierać szkoły, centra edukacji branżowej (zawodowej), organizacje edukacyjne, młodzież i rodziców. Logopsychcom początkowo działała jako instytucja opiekuńcza, specjalizująca się w pracy z uczniami z zaburzeniami uczenia się, szczególnie w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się (dyspraksja, dysfazja, dysleksja itp.), dlatego szczególna uwagę przykłada do dostępności przygotowywanych materiałów dla osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

WEBSITElogopsycom.com
E-MAIL: info@logopsycom.com
FACEBOOK: @Logopsycom
TWITTER: @Logopsycom
INSTAGRAM: @Logopsycom

Fundacja ARTeria jest organizacją pozarządową, założoną w 2006r.  ARTeria realizuje różnorodne projekty i działania związane z rozwojem społecznym i gospodarczym, przede wszystkim poprzez kulturę, sztukę i innowacyjną edukację, szczególnie w obszarach działań w przestrzeni internetowej (ART&NET), działań dotyczących ochrony dziedzictwa  kulturowego (ARTeriodziedzictwo) oraz działań wydawniczych (ARTeriopublikacje).

ARTeria to zespół profesjonalistów (nauczycieli, szkoleniowców i wykładowców) z 15-letnim doświadczeniem we wspieraniu osób indywidualnych, firm, instytucji publicznych i prywatnych oraz organizacji poprzez różnorodne działania edukacyjne. ARTeria prowadzi kilka programów i projektów skupiających się również na rozwoju innowacji w edukacji.

WEBSITE: www.fundacja-arteria.org
FACEBOOK@FundacjaARTeria
YOUTUBE: youtube.com/channel/UCVC49LA1KrhvfXWke3U5ETg
OSOBA KONTAKTOWA: Wenancjusz Ochmann
E-MAIL: w.ochmann@fundacja-arteria.org

Euphoria Net Srl to włoska firma założona w marcu 2019 roku, której głównym celem jest świadczenie usług w dziedzinie zarządzania projektami, szczególnie w zakresie wspierania organizacji w realizacji i zarządzaniu projektami, a także przygotowywania I prowadzenia szkoleń. Euphoria specjalizuje się w dziedzinie edukacji i pracuje w projektach związanych z wprowadzaniem innowacji na tym polu.
Trzy główne obszary działalności Euphorii to:

  1. Zarządzanie projektami – analizujemy wszystkie aspekty związane z projektami unijnymi;
  2. przygotowywanie i prowadzenie kursów i szkoleń , szczególnie dla różnego typu szkół, uniwersytetów i stowarzyszeń w zakresie zarządzania projektami, kompetencji cyfrowych i STEM, przedsiębiorczości, obywatelstwa UE, spersonalizowanego nauczania, umiejętności miękkich i innowacyjnych metodologii;
  3. Organizacja wydarzeń.
 
WEBSITEwww.euphorianet.it
OSOBA KONTAKTOWA: Cristina Ceccarelli
E-MAIL: info@euphprianet.it
SOCIAL MEDIA: Euphoria Net | Facebook

Początki Istituto dei Sordi di Torino (Turyńskiego Instytutu Głuchych) sięgają roku 1814, kiedy to król szlachetnego rodu Sabaudii założył fundację typu non-profit, która miała oferować podstawową opiekę i usługi dla osób głuchych i niewidomych oraz szkolić ich nauczycieli, bez względu na wiek, płeć, religię czy pochodzenie etniczne.
We Włoszech, pod koniec lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku zmiany ustawodawstwa w sektorze edukacji i zmiana orientacji pedagogicznych powodują głęboki kryzys instytucji specjalnych, które w następnej dekadzie są często zamykane. Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję o dostosowaniu swojej oferty: zlikwidowano internat, a szkoły specjalne otwarto dla dzieci słyszących. Ponadto zainaugurowano nowatorską usługę edukacyjną dla uczniów niesłyszących w środowisku ogólnodostępnym.
Działalność Instytutu nie ogranicza się do uczniów niewidomych, niesłyszących i słabosłyszących: zgodnie z założeniami Statutu od początku prowadzone są szkolenia, konferencje, seminaria i publikacje dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i pracowników służby zdrowia. Instytut pragnie stać się, oprócz centrum usług, ważnym miejscem przemyśleń, badań, refleksji, spotkań i wymiany myśli.
Podstawą działalności Instytutu zawsze była edukacja, a w szczególności opracowywanie programów nauczania dla uczniów niewidomych, głuchych i niedosłyszących, przy jednoczesnym szkoleniu nauczycieli w zakresie radzenia sobie z tego rodzaju niepełnosprawnością w ich klasach.

Obecnie zakres świadczonych usług obejmuje pomoc edukacyjną dla innych szkół, do których uczęszczają dzieci niesłyszące, szkolenia zawodowe dla młodzieży niesłyszącej, lekcje języka włoskiego, angielskiego i zagranicznych języków migowych, prowadzenie mieszkań socjalnych oraz specjalistycznej biblioteki. Instytut współpracuje także z administratorami lokalnego dziedzictwa kulturowego i współpracuje w zakresie zwiększania dostępności obiektów kulturalnych na północy Włoch.

Instytut znajduje się w północno-zachodniej części Włoch i działa zarówno na poziomie regionalnym i krajowym w zakresie świadczenia różnych usług oraz na poziomie międzynarodowym w zakresie udziału w specjalistycznych projektach.
Instytut jest Fundacją, organizacją non-profit, zarządzaną przez Radę Powierniczą, całkowicie niezależną od władz politycznych i religijnych.

Instytucja zatrudnia 160 pracowników.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II należy do najstarszych polskich uniwersytetów. Został założony 1918 r.

Badania dotyczące Cued Speech w KUL prowadzone są w Instytucie Pedagogiki, szczególnie w Katedrze Pedagogiki Specjalnej, od ponad 20 lat.

Od roku 1998 kierownictwo Katedrą objęła prof. Kazimiera Krakowiak, twórczyni polskiej wersji metody Cued Speech (1986 r.) nazwanej przez nią „Fonogesty”. Przeprowadziła w kilku szkołach specjalnych eksperyment pedagogiczny sprawdzający skuteczność wykorzystania fonogestów w wychowaniu językowym dzieci z uszkodzeniami słuchu, jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i metodycznych na temat metody fonogestów. Badania te kontynuuje do dziś wraz z grupą współpracowników i doktorantów KUL.

W KUL prowadzone są działania wspierające kształcenie na uniwersytecie osób z głębokimi uszkodzeniami słuchu.

W 2004 roku powstało Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, którego zadaniem jest wspieranie studentów z uszkodzeniami słuchu, a także Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens” rozwijające aktywność naukową i integracyjną osób z uszkodzeniami słuchu. Mają oni, między innymi, dostęp do tłumaczy języka migowego i transliteratorów używających fonogestów.

Prowadzone są kursy Fonogestów dla niesłyszących studentów oraz ich słyszących kolegów i wykładowców.

Prowadzony jest specjalnie dla studentów niesłyszących lektorat języka angielskiego, lektorat języka polskiego i zajęcia logopedyczne.

KUL ściśle współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Metody Fonogestów (PSMF) w Lublinie, której prezesem jest K. Krakowiak. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na organizacji kursów Fonogestów dla uczestników z całego kraju oraz opracowywaniu materiałów szkoleniowo-metodycznych. Stowarzyszenie prowadzi kursy I stopnia – podstawowe, II stopnia – instruktorskie oraz III stopnia – mistrzowskie. Wszystkie kursy kończą się uzyskaniem Certyfikatu.

OSOBA KONTAKTOWA: Aleksandra Borowicz
E-MAIL: 
ola.borowicz@gmail.com

OSOBA KONTAKTOWA: Renata Kołodziejczyk
E-MAIL: 
renata.kolodziejczyk@wp.pl

FACEBOOK: Fonogesty