Przejdź do treści

Ćwiczenia do samodzielnej pracy

Downloadable exercises for practice

Przedstawione w tym module ćwiczenia służą utrwaleniu umiejętności nabytych w poprzednich modułach, Dla każdej wersji językowej (włoskiej, francuskiej i polskiej) zostanie przygotowanych po 50 ćwiczeń, które mogą być wykorzystanie do samodzielnego uczenia się mówienia z fonogestami i odczytywania mowy fonogestowej. Przygotowane wskazówki i porady pozwolą użytkownikom osiągać coraz wyższe kompetencje w używaniu metody fonogestów.

Wszystkie ćwiczenia w jednym pliku do wydruku [PDF 33Mb].