Przejdź do treści

Informacja na temat praw własności intelektualnej i licencja CC

Wsparcie Komisji Europejskiej dla powstania tej publikacji nie oznacza poparcia dla jej treści, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Niniejsza broszura jest dostępna na licencji Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0.

Możesz swobodnie:

  • Udostępniać – kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie
  • Adaptować – remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie tego materiału.
  • Licencjodawca nie może cofnąć tych wolności tak długo, jak długo przestrzegasz warunków.

Zgodnie z następującymi warunkami:

  • Uznanie autorstwa – Musisz dać odpowiednie uznanie, podać link do licencji oraz wskazać, czy dokonano zmian. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, ale nie w sposób sugerujący, że licencjodawca popiera Ciebie lub Twój użytek.
  • NonCommercial – Nie wolno Ci wykorzystywać materiału do celów komercyjnych.
  • ShareAlike – Jeżeli remiksujesz, przekształcasz lub rozbudowujesz materiał, musisz rozpowszechniać swój wkład na tej samej licencji, co oryginał.
  • Bez dodatkowych ograniczeń – Nie możesz stosować warunków prawnych ani środków technologicznych, które prawnie ograniczają innych w robieniu wszystkiego, na co zezwala licencja.

Do cytowania jako:

Domagała-Zyśk E., Becucci S., De Bock S., Borowicz A., Ceccarelli C., De Corte I., Ebouaney A., Dolza E., Kołodziejczyk R., Loi G., Ochmann A., Ochmann W, and Krakowiak K. (2021). System Cued Speech i jego praktyka. Bruksela.