Przejdź do treści

W dniach 14-15 września 2021 r. partnerzy projektu „Cued Speech Europa” zgromadzili się w Gliwicach na drugim międzynarodowym spotkaniu.

Podczas spotkania partnerzy podsumowali dotychczasowe prace nad rozwojem Części Fonogestującej Cyfrowego Modułu Szkoleniowego oraz zapoznali się ze wstępną fazą platformy cyfrowej projektu. Podniosło to wiele dyskusji w temacie budowy i zawartości platformy.

Partnerzy uzgodnili również ramy czasowe i cele testów platformy i modułów szkoleniowych. Więcej informacji o platformie wkrótce.

Następnie partnerzy przeszli do omawiania Części Czytania Fonogestów Cyfrowego Modułu Szkoleniowego oraz rozpowszechniania informacji o działaniach i ulepszeniach związanych z dotychczasowymi rezultatami projektu.