Przejdź do treści

Dr hab prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk

Dr Anna Podlewska

Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Znajomość języka angielskiego jest dla współczesnego człowieka czymś tak naturalnym, że niemal nie zastanawiamy się, co by było, gdybyśmy go nie znali? Od najmłodszych lat śpiewamy angielskie piosenki i rymowanki, już jako dzieci oglądamy filmy, których bohaterowie mówią po angielsku, śledzimy informacje w internecie i nowe wydarzenia z życia naszych zagranicznych znajomych na portalach społecznościowych. Robimy zakupy online, podróżujemy economy class i szukamy ofert last minute. Używamy TeamsZoom.

Nie wszyscy jednak od wczesnego dzieciństwa słyszą wokół siebie niemal stale język ojczysty i inne języki. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak uczą się języka angielskiego osoby niesłyszące lub słabosłyszące?

Jeszcze do niedawna osoby z trudności w słyszeniu nie uczyły się w ogóle języków obcych, ale obecnie prawie każdy z nich chce i może poznawać języki obce – począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową i średnią – aż po uczelnię.

Nauczyciele języków obcych z Polski i innych krajów szukają wciąż nowych strategii i metod nauczania tak, aby w jak najbardziej skuteczny sposób pomóc uczniom niesłyszącym i słabosłyszącym nauczyć się czytać, pisać, a często także słuchać i mówić w języku obcym. Zajmuje się tym nowa gałąź  wiedzy – SURDOGLOTTODYDAKTYKA.

Więcej w artykule: https://cuedspeech.eu/wp-content/uploads/2021/09/EFLD-PL.pdf