Przejdź do treści
Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu

Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „Cued Speech Europa” zostało zorganizowane – ze względu na ograniczenia pandemiczne – online 2 grudnia 2020 r. Po krótkiej prezentacji wszystkich organizacji partnerskich oraz omówieniu najważniejszych celów oraz działań projektowych, skupiliśmy się na omówieniu najważniejszych cech fonogestów (cued speech) w każdym z języków partnerskich. Następnie przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jako lidera realizacji pierwszych działań przewidzianych w projekcie (IO1), przedstawili zakres działań i harmonogramu przygotowania i realizacji broszury dotyczącej metody Cued Speech i jej zalet czyli pierwszego rezultatu projektu. Następnie przedstawiciele Istituto dei Sordi di Torino, jednego z partnerów projektu z Włoch, omówili działania w zakresie kolejnego rezultatu (IO2) – stworzenia modułu warsztatowego online.

W kolejnej części międzynarodowego spotkania partnerzy omówili kwestie związane z zarządzaniem, upowszechnianiem czy ewaluacją projektu.