Przejdź do treści

Po raz kolejny, w związku z restrykcjami pandemicznymi partnerom projektu CSE nie udało się spotkać „na żywo”. Zamiast spotkania zaplanowanego w Turynie (Włochy) przedyskutowaliśmy wszystkie tematy związane z projektem 26 kwietnia 2021 r. w formie spotkania online.

Na początek prof. Ewa Domagała-Zyśk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podsumowała prace nad pierwszym projektowym rezultatem – opracowaniem publikacji “The Cued Speech system and its practice”. Podkreśliła innowacyjność tej publikacji – fakt, iż jest to pierwsze wydawnictwo tego typu analizujące system fonogestów w kontekście międzynarodowym, odniosła się także do wyzwań związanych z procesem powstawania opracowania – w tym różnice w terminologii w krajach partnerstwa, a także międzynarodowy charakter i „background” współautorów wywodzących się z różnego typu organizacji, nie tylko naukowych. Publikacja stanowi krótkie wprowadzenie do metody fonogestów (Cued Speech) – przedstawia historię i rozwój metody, a także korzyści z jej stosowania. Grupą docelową są osoby niesłyszące i słabosłyszące, a także ich rodzice, rodziny, nauczyciele, terapeuci i inni profesjonaliści.

Następnie Andre Ebouaney z Istituto dei Sordi di Torino orazSophie De Bock z Association pour la Langue française Parlée Complétée Belgique omówili stan zaawansowania prac nad kolejnymi projektowymi rezultatami – modułami szkoleniowymi online.Pierwszą częścią tego interaktywnego kursu jest moduł koncentrujący się na tym, jak mówić z fonogestami. Druga część kursu pokaże, jak “słuchać” wizualnie, czyli odczytywać mowę przekazywaną z wykorzystaniem fonogestów.

W drugiej części spotkania partnerzy skupili się m.in. na kwestiach związanych z zarządzaniem, rozpowszechnianiem i ewaluacją projektu.

Kolejne spotkanie zostało zaplanowane we wrześniu 2021 roku w Lublinie.