Przejdź do treści

Zarezerwuj daty 24 września i 14 października 2022!

Zapraszamy na prezentację projektu Erasmus+ „Cued Speech Europa” (CSE) oraz konferencję ALPC Belgium, która odbędzie się w piątek 14 października 2022 r. w audytorium Dupréel na Université libre de Bruxelles (Campus du Solbosch) w Brukseli.

Wstęp wolny – wymagana wcześniejsza rezerwacja (link formularz Google)

Informacje są aktualizowane na bieżąco na stronie lpcbelgique.be

Program (wstępny):
Wstęp od 10.15
Rozpoczęcie o 10:30 (organizatorzy zapewniają lunch)
Planowane zakończenie o 15.15

Wstęp

  • Prezentacja projektu Erasmus+ przez ALPC Belgium
  • Czym jest Cued Speech/LfPC: Langue Française Parlée Complété

(W przypadku projektu używany jest termin międzynarodowy „Cued Speech” jako odnoszący się ogólnie do kodowanych języków)

Prezentacja 6 wyników projektu Cued Speech Europa (CSE) przez ALPC:

  • Strona internetowa projektu, broszura, dwie platformy MOOC (odpowiadające kodowaniu i odczytywaniu), dodatkowe ćwiczenia online i fiszki
  • Wspomnienie ojca osoby niesłyszącej, obecnie już dorosłej (zamieszczone także w książeczce)
  • Powiązania między ULB, CCP i ALPC

Konferencja:

  • Prezentacja Cécile Colin oraz doktorantów Comm4CHILD
  • Wspomnienie Catherine Hage
  • Prezentacja Brigitte Charlier
  • Podsumowanie Jacqueline Leybaert i podsumowanie dnia przez ALPC

Oprócz wydarzenia zorganizowanego w Brukseli 14 października 2022 r., będzie można także zapoznać się z rezultatami projektu w Spa w Belgii w trakcie zorganizowanego w ramach Międzynarodowego Dnia Głuchych spotkania, które odbędzie się w sobotę 24 września 2022 r. Zapraszamy na stoiskowarsztaty w ramach których zaprezentujemy rezultaty projektu Erasmus+ Cued Speech Europa (część francuskojęzyczna LfPC).

Samo wydarzenie jest organizowane przez FFSB (Fédération Francophone des Sourds de Belgique) i nie wymaga wstępnej rejestracji.