Przejdź do treści

Autor: Logopsycom

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 466 milionów ludzi na świecie, w  tym 34 milionów dzieci, cierpi z powodu znacznego ubytku słuchu. Prezydent Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących twierdzi, że koszty nieleczonych ubytków słuchu, związane z izolacją społeczną i wyzwaniami uniemożliwiającymi osobom słabosłyszącym dostęp do wysokiej jakości edukacji, a tym samym do rynku pracy, szacuje się na 178 miliardów euro rocznie.

Wiele z takich dzieci, jeśli ma szansę na edukację, jest natychmiast kierowanych do szkół specjalnych. Takie postępowanie może być nieodzowne na wczesnym etapie edukacji osób z poważną wadą słuchu, jednak w dłuższej perspektywie może stanowić utrudnienie w ich rozwoju i zmniejszać ich szanse w przyszłości. Według Europejskiej Koalicji na rzecz Osób z Ubytkiem Słuchu i Niepełnosprawnością, 44-66% uczniów, którzy przeszli wczesne wszczepienie implantu ślimakowego jest w stanie osiągnąć wyniki w czytaniu odpowiednie do wieku w ramach kształcenia powszechnego.

W Logopsycom mocno wierzymy w autonomię i włączanie uczniów niepełnosprawnych do głównego nurtu edukacji, co ma przygotować ich do dorosłego życia bez izolowania od rówieśników. Naszym rozwiązaniem umożliwiającym osiągnięcie tego zamierzenia jest zapewnienie środków i szkoleń nie tylko samym uczniom, ale także osobom pracującym i kontaktującym się z nimi regularnie, które ułatwiać mają adaptację i stawianie czoła typowym dla tego obszaru wyzwaniom.

Oto niektóre z wyzwań, z jakimi może spotkać się w szkole uczeń niesłyszący lub niedosłyszący w sytuacji braku właściwych dostosowań:

Nasz projekt Cued Speech Europa promuje system komunikacji, który doskonale wpisuje się w naszą wizję, ponieważ dotyczy uczniów niesłyszących i słabosłyszących, a także ich nauczycieli, rodzin i przyjaciół. Stworzony w roku 1966, system Cued Speech nie jest jeszcze powszechnie znany i wciąż podlega adaptacji językowej na całym świecie. Jest to system wspomagający czytanie z ruchu warg, pozwalający osobom niesłyszącym i słabosłyszącym na rozróżnianie dźwięków, których artykulacja jest zbliżona. W języku angielskim może to dotyczyć na przykład różnicy pomiędzy dźwiękami /p/ i /b/. Pozytywny wpływ systemu na rozwój świadomości fonologicznej zachęcił nas do zbadania jego przydatności w zaburzeniach uczenia się oraz w przypadku innych niepełnosprawności.

Ze względu na różnice fonologiczne, każdy język posiada własną wersję systemu. We francuskiej adaptacji Cued Speech stworzono 5 pozycji wokół twarzy odpowiadających 16 samogłoskom oraz 8 konfiguracji dłoni, które reprezentują 21 spółgłosek. Po opanowaniu wspomnianych pozycji przychodzi czas na uzyskanie biegłości.

Nasz projekt ma na celu dostarczenie materiałów wspomagających szkolenie i uzyskanie pewnego poziomu płynności oraz umożliwiających zrozumienie i stosowanie systemu Cued Speech w trzech wersjach językowych: francuskiej, polskiej i włoskiej:

Projekt będzie trwał 2 lata, w tym czasie będziemy was na bieżąco informować o nowych zasobach i kursach, które powstaną.