Przejdź do treści

Autor: Logopsycom

Jeśli śledziłeś nasze wpisy, to zapewne wiesz, że nasz projekt ma na celu promowanie Cued Speech – systemu komunikacji wspomagającego przezwyciężanie problemów związanych z czytaniem z ruchu warg u osób z ubytkiem słuchu lub innymi zaburzeniami języka i mowy. Nasze poprzednie artykuły opisywały cele i rezultaty projektu, a także historię i zalety Cued Speech.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym systemie, przeczytaj oba artykuły i odkryj naszą broszurę poświęconą systemowi Cued Speech i jego zastosowaniu, która ukaże się na naszej stronie internetowej do końca kwietnia 2021 roku w języku angielskim, francuskim, polskim i włoskim. Broszura ta przedstawi teoretyczne założenia systemu, jego historię i zalety, a także dobre praktyki i interesujące świadectwa rodziców, logopedów i nauczycieli, którzy z niego korzystali i zechcieli podzielić się z nami swoimi doświadczeniami.

Naszym następnym krokiem będzie stworzenie darmowego kursu online, wyjaśniającego czym jest Cued Speech i określającego jego grupę docelową oraz oferującego praktyczne szkolenie w tym zakresie. Ten moduł kursu rozpocznie się jesienią 2021 roku, a po nim pojawi się kolejny, poświęcony czytaniu fonogestów. Obecnie tworzymy strukturę pierwszego kursu, którego treść będziesz mógł poznawać nie wychodząc z domu!

Co będzie zawierał kurs?

Nasz kurs będzie zawierał zarówno treści teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia i porady. Wszystkie treści będą prezentowane za pomocą interaktywnych wizualizacji, filmów, quizów, itp.

Oto kilka proponowanych zagadnień:

  • Historia i zasady Cued Speech
  • Zastosowanie i zalety Cued Speech
  • Aparat artykulacyjny i międzynarodowy alfabet fonetyczny
  • Praktyczne poznawanie fonogestów samogłoskowych
  • Praktyczne poznawanie fonogestów spółgłoskowych

Kurs nie będzie prowadzony w języku angielskim, ponieważ istnieje już wiele anglojęzycznych materiałów dotyczących NCSA (National Cued Speech Association w Stanach Zjednoczonych). Zajęcia będą prowadzone w językach partnerów: francuskim (Langue française Parlée Complétée), polskim (fonogesty) i włoskim (Parola Italiana Totalmente Accessible).

System fonogestów dla języka angielskiego został wynaleziony przez dr Orina Cornetta i zaadaptowany do ponad 60 języków. Na potrzeby tego projektu stworzyliśmy już kilka materiałów ilustrujących treść kursów.

Poniżej prezentujemy materiały wizualne dotyczące Cued Speech w języku francuskim, włoskim i polskim:

Stanowią one pierwsze teoretyczne wprowadzenie do praktycznych części modułu i prezentują pozycje dłoni wokół twarzy odpowiadające samogłoskom oraz układy dłoni używane do reprezentowania spółgłosek. Materiał może posłużyć jako baza do nauki różnych pozycji i konfiguracji przed przystąpieniem do kursu, podczas którego nauczysz się, jak prawidłowo wykorzystywać i łączyć fonogesty, aby z czasem zwiększyć płynność ich używania.

Wszelkie inne informacje na temat projektu można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem: https://cuedspeech.eu/

Czekamy z niecierpliwością na możliwość zaprezentowania całego nowego materiału, który zostanie stworzony na potrzeby kursu. Pozostań w kontakcie, aby otrzymywać powiadomienia!